Hoksibpansa

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน  ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
 

💭 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook Messenger : วิชาการ 💬
Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬
ใหม่กว่า เก่ากว่า